Aan de inhoud van deze internetsite kunnen geen rechten worden ontleend. BobSoft en Minded BV kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op deze site. Het is mogelijk dat via deze site toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. BobSoft en Minded BV kunnen evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina’s.

E-mail disclaimer

De informatie verzonden in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. BobSoft en Minded BV staan niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Externe e-mail wordt door BobSoft en Minded BV niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen.

Privacy

BobSoft en Minded BV hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van deze site. Informatie over bezoeken aan deze site worden slechts gebruikt ter ondersteuning van statistische verwerkingen en daarop gebaseerde beslissingen en nooit gebruikt ter identificatie van individuele personen. De ten behoeve van informatieverzoeken verstrekte informatie, wordt uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of reactie.

Ervaar vandaag nog het gemak van Digitaal Kantoor!

Vragen?

010 340 06 01

Vul uw zoekwoord in en geef Enter.